Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO „ROMDESIGN”

1. Cel dokumentu
1 Polityka Prywatności zawiera informacje odnośnie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego „RomDesign” prowadzonego w domenie www.romdesignpl (dalej „Sklep Internetowy”).
1.2 Polityka Prywatności dotyczy jedynie Sklepu Internetowego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące na stronach internetowych, do których mogą odsyłać linki zamieszczone w Sklepie Internetowym lub na stronach internetowych, które mogą zawierać linki odsyłające do Sklepu Internetowego. Wchodząc na takie strony, Klient powinien zawsze w pierwszej kolejności zapoznać się z politykami prywatności, które mają do nich zastosowanie.

2. Postanowienia ogólne
1 Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego jest PPUH Rom Design Roman Adamski, ul. Powstańców 7, 56-500 Syców, NIP: 911-186-64-40, REGON: 020413028, tel. 665565801, adres email: info@romdesign.pl (dalej „Sprzedający”).
2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
3 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).
4 Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery a odrębnie w niej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

3. Administrator danych osobowych
1 Administratorem danych osobowych Klientów pozyskiwanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych
1 Sprzedający traktuje priorytetowo ochronę danych osobowych Klientów oraz dokłada wszelkich starań, by chronić ich prywatność.
2 Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Klientów, którzy dokonują zakupu Towarów:
2.1 imię i nazwisko,
2.2 numer telefonu kontaktowego,
2.3 adres email,
2.4 adres kontaktowy oraz adres do wysyłki (jeżeli jest inny niż adres kontaktowy),
2.5 firma oraz numer NIP (wyłącznie w przypadku Przedsiębiorców).

W przypadku Klientów niedokonujących zakupu Towarów Sprzedający nie przetwarza ich danych osobowych z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli Klient kontaktuje się ze Sprzedającym, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, Sprzedający przetwarza jego dane, o których mowa w punktach 2.1 – 2.3 powyżej.

3 Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
3.1 zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie Umów dotyczących Towarów, w tym rozpatrywanie reklamacji,
3.2 świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zawieranie i rozwiązywanie umów z tym związanych,
3.3 marketing własnych produktów i usług Sprzedającego.
4 Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Jednakże odmowa podania tych danych może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy jak również świadczenie niektórych Usług.
5 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.
6 Sprzedający może przekazywać dane osobowe Klientów:
6.1 firmom kurierskim, z którymi współpracuje, w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy w formie przesyłki kurierskiej – w celu realizacji dostaw Towarów i w niezbędnym do tego zakresie,
6.2 operatorowi systemu płatności elektronicznych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182 jako administratorowi – w celu realizacji płatności on-line i w niezbędnym do tego zakresie oraz w celu wypełnienia przez ww. operatora obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa w związku z realizacją tych płatności.
7 Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
8 Sprzedający stosuje zabezpieczenia i środki niezbędne, by chronić dane osobowe Klientów przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.Romdesign zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych. Romdesign stosuje certyfikat SSL.
9 Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Romdesign.pl.
10 Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe - w jakiej formie i w jakim celu.

5 Mechanizm cookies
1. Postanowienia ogólne
1 Właścicielem i administratorem sklepu internetowego „RomDesign” dostępnego w domenie www.romdesign.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest PPUH Rom Design Roman Adamski, Zawada 27D, 56-500 Syców, NIP: 911-186-64-40, REGON: 020413028, tel. 665565801, adres email: info@romdesign.pl (dalej „Sprzedający”).
2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się zgodnie z regulaminem tego sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej jego pozyskanie, utrwalanie, odtwarzanie i drukowanie (dalej „Regulamin”).
3 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać podmioty posiadające w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych (dalej „Klienci”).
4 Jakiekolwiek terminy pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery a odrębnie niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

2. Proces zbierania informacji
1 Automatyczne zbieranie informacji w ramach Sklepu Internetowego odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w tym w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym należącym do Klienta (m.in. komputer, tablet, smartfon) w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (dalej „Pliki Cookies”).
2 Pliki Cookies zawierają w szczególności:
2.1 nazwę strony internetowej Sklepu Internetowego,
2.2 czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Klienta,
2.3 unikalny numer.
3 Pliki Cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta i nie pozwalają na ustalenie jego tożsamości. Nie są one również w jakikolwiek sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego Klienta i nie modyfikują ustawień tego urządzenia ani zainstalowanego na nim oprogramowania.
4 Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
4.1 dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji Klientów i optymalizacja jego funkcjonowania, w tym poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta i odpowiednie wyświetlanie na nim strony internetowej Sklepu Internetowego,
4.2 ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym poprzez zapamiętywanie informacji podanych przez Klienta, w szczególności danych o zawartości koszyka w Sklepie Internetowym,
4.3 tworzenie statystyk i prowadzenie analiz, które umożliwiają Sprzedającemu zrozumienie preferencji Klientów oraz usprawnienie funkcjonowania Sklepu Internetowego,
4.4 dostarczanie Klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
4.5 popularyzacja Sklepu Internetowego, w tym za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook).
5 W ramach Sklepu Internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje Plików Cookies:
5.1 pliki sesyjne o charakterze tymczasowym, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do momentu opuszczenia Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
5.2 pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Klienta.
6 Podmiotem zamieszczającym Pliki Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający. Pliki Cookies mogą być jednak wykorzystywane również przez podmioty współpracuje ze Sprzedającym (np. Google, Facebook).
7 Przeglądarki internetowe zawierają zazwyczaj domyślne ustawienia pozwalające na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz na uzyskiwanie do nich dostępu. Ustawienia te Klient może jednak zmienić w każdym czasie, w szczególności w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę Plików Cookies albo zapewnić przekazywanie mu przez przeglądarkę informacji o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu końcowym. Szczegółowe instrukcje w przedmiocie obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej lub przy wykorzystaniu funkcji pomocy dostępnej w ramach przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki pozwalają na zamieszczanie i przechowywanie Plików Cookies, uważa się, iż Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie takich plików.
8 Sprzedający informuje, iż wprowadzenie przez Klienta ograniczeń w zakresie korzystania z Plików Cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

9 Jak zmodyfikować ustawienia przeglądarki

przeglądarka Internet Explorer;
przeglądarka Microsoft EDGE;
przeglądarka Mozilla Firefox;
przeglądarka Chrome;
przeglądarka Safari;
przeglądarka Opera.

6 Postanowienia końcowe
1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
2 Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@Romdesign.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl